Fastighetsrätt

Gud skapade jorden, men det är lantmätaren som delar ut den. Lite fyndigt, men också delvis sant.  Behöver du t.ex. kontrollera gränsen, bygga väg på annans mark eller utreda frågor avseende servitut, arrende, gemensamhetsanläggningar?  Vi kan hjälpa dig med det mest inom fastighetsrätt. Kontakta oss här.

  • Gränstvister
  • Servitut
  • Överlåtelse
  • Hyra, nyttjanderätt eller arrende
  • Gemensamhetsanläggningar för t.ex. vägar, VA-anläggningar mm
  • Rättsutredningar
  • Fastighetsutredningar
  • Underlag för ansökan om lantmäteriförrättning
  • Ombud och biträde vid lantmäteriförrättningar samt i mark- och miljödomstolen

 

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close