Fastighetsbildning

När fastighetsgränser ska ändras eller när det behövs ett servitut eller en gemensamhetsanläggning så behöver man tänka igenom hur man gör så att målet nås till en rimlig kostnad. Ibland kan kostnaden för fastighetsbildning blir så hög att andra lösningar bör övervägas och det finns flera fastighetsrättsliga alternativ. Vi hjälper dig med strategiska överväganden inför beslut om vägval. Vi biträder också vid behov om du ansöker om lantmäteriförrättning. Kontakta oss för en kort konsultation!

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close